top of page

Een RAKET-medewerker komt wekelijks langs op school om samen met de klasleerkracht te werken aan de sociale vaardigheden van de kinderen. In totaal zijn er 16 lesjes die telkens bestaan uit 2 componenten: 

RAKET-LESJES IN DE KLAS

In de klas worden de sociale vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. De meeste lesjes bestaan uit een kringmoment en een activiteit in kleine groepjes. De doelstellingen van deze lesjes, zijn: 

  • De kinderen houden zich aan de afspraken en regels.

  • De kinderen luisteren naar de juf en de klasgenootjes.

  • De kinderen herkennen gevoelens bij zichzelf en anderen en ze kunnen hierover praten.

  • De kinderen passen trucjes toe om rustig te worden of te blijven als ze boos zijn.

  • De kinderen leren problemen herkennen en op een goede manier oplossen.

  • De kinderen spelen en werken op een leuke manier samen. 

         SPEELPLAATS-GOED-GEDRAG-SPEL

Het programma wordt doorgetrokken naar de speelplaats. Tijdens een extra speeltijd krijgen kinderen complimenten en beloningen voor positief spel met hun klasgenoten. Ook is er ruimte om de geleerde vaardigheden verder in te oefenen in een vrije en minder gestructureerde situatie. Zo worden bv. eventuele conflicten en problemen opgelost volgens de aangeleerde stapjes.  

 

bottom of page