RAKET is een sociale vaardigheidstraining voor kleuters uit de 3e kleuterklas.  

De RAKET-begeleider en de klasleerkracht gaan tijdens 16 RAKET-lesjes aan de slag met de sociale vaardigheden van de kinderen. Ouders krijgen toelichting over de werking en visie van RAKET tijdens ouderbabbels en kijk-en-doe-momenten in de klas. Ook het volledige leerkrachtenteam wordt goed geïnformeerd, zodat de RAKET-visie zich kan verspreiden op school. 

 

Het RAKET-programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Het steunt op de wetenschappelijke inzichten van het Oregon Social Learning Centre in de Verenigde Staten. 

Schermafbeelding 2018-07-31 om 16.09.35.
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png

REGIO

RAKET  loopt momenteel in 6 regio's in Vlaanderen:

Lokeren

Sint-Niklaas

Temse

Beveren

Antwerpen & Kempen

Mechelen

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier! 

 

Getuigenissen

 

SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE - WESTMALLE 

Onze ervaringen met de Raketlessen zijn uiterst positief. Al waren we benieuwd wat de impact zou zijn op de kleuters en leerkracht van de lessen en overlegmomenten, maar onze bezorgdheden bleken ongegrond.  Iedereen heeft het als leerrijk ervaren. 

We waren al bekend met STOP4-7 maar door de lessen kregen we meer zicht op hoe dit toegepast kan worden  op heel de klas. Juf Nadine zorgt voor een duidelijke opbouw. De aanpak in praktijk zien, is bijzonder leerrijk. We merkten al gauw op dat de kleuters minder impulsief reageerden en meer probleemoplossend gingen denken. We hebben het gevoel dat de kleuters sterker in hun schoenen staan om conflicten op te lossen. De gevoelens werden verdiept waardoor de kleuters meer inzicht kregen in hun eigen gevoelswereld en die van de anderen. Hierdoor werden de sociale relaties gestimuleerd/versterkt.

Ook op professioneel vlak ervaren wij een groei door de tips van Nadine. Ze geeft extra observaties en bevindingen over kleuters en extra aandachtspunten. We kunnen het jullie alleen maar aanbevelen!

Klasjuf An Geerts, zorgjuf Emilie De Block, beleidsondersteuner directie Guy Brosens

Februari 2020

 

 

 

SINT-LUTGARDIS - ANTWERPEN

Toen ik hoorde dat er een project bestond gebaseerd op STOP4-7, maar dan op klasniveau was ik meteen enthousiast!

Als grote school zetten wij heel erg in op een veilig en pedagogisch klasklimaat en creëren een warm nestje voor elk kind. Wij bieden onze kleuters een rijk klasaanbod met leerrijke, uitdagende activiteiten, leuke hoekenverrijking en differentiatie met oog voor elke kleuter zijn / haar talenten en dit alles binnen een duidelijke structuur.  

We proberen zo veel mogelijk in te spelen op alle individuele sociale en emotionele noden van iedere kleuter op een affectieve en authentieke manier.

Naar de klaspraktijk toe is dit een hele uitdaging, maar toch proberen we die iedere dag waar te maken! Ondanks al onze inspanningen blijven we jammer genoeg botsen op bepaalde problemen. Zo merken wij, als team, dat voor vele kleuters bepaalde attitudes en vaardigheden niet meer zo vanzelfsprekend zijn en ondanks alle zorg heel moeizaam verworven worden. Regelhantering, zelfsturing, intrinsieke motivatie, taakspanning, … Voor steeds meer kleuters bij ons op school blijkt dit geen evidentie. Kortom RAKET leek ons misschien wel een gepast antwoord te kunnen bieden op sommige van onze hulpvragen … En al snel bleek dit te kloppen!

Het succesverhaal van RAKET bevindt zich naar mijn gevoel op twee domeinen:

  • RAKET loopt als een rode draad doorheen het hele schooljaar. Het is een constant gegeven. De kleuters worden ondergedompeld in een RAKET-bad met heel duidelijk vooropgestelde doelen. Die doelen worden op voorhand opgesteld aan de hand van de noden van de klasgroep. Tussentijds worden die doelen geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Er is dus een systematische opvolging en bijsturing! Het is intensief, maar net daardoor merk je snel gedragsveranderingen en is het effect groot op het welbevinden van de kleuters en de juf!  

  • Eveneens zie ik het als een voorrecht om iedere week een uurtje een expert in de klas te hebben om samen de problemen aan te pakken en te bespreken! Leren van elkaar en met meerdere ogen naar een bepaalde problematiek van een kleuter / klasgroep kijken, is altijd leerrijk en verhelderend!

Onrechtstreeks heeft dit ook een positief effect op de ouderbetrokkenheid en geeft het mij een heerlijk gevoel dat je positieve aandacht kan blijven geven aan elke kleuter!   Want flink zijn / je best doen, wordt heel erg in de kijker gezet!

Kortom … ik ben fan! Dank je wel juf Roxanne om ons iedere week weer mee te nemen in je RAKET om er een boeiend en leerrijk uurtje van te maken. Er is nog wat werk, maar we hebben ook al zo ontzettend veel van je geleerd! 

 

Juf Ans en haar kleuters

Maart 2020