top of page

RAKET is een sociale vaardigheidstraining voor kleuters uit de 3e kleuterklas.  

De RAKET-begeleider en de klasleerkracht gaan tijdens 16 RAKET-lesjes aan de slag met de sociale vaardigheden van de kinderen. Ouders krijgen toelichting over de werking en visie van RAKET tijdens ouderbabbels en kijk-en-doe-momenten in de klas. Ook het volledige leerkrachtenteam wordt goed geïnformeerd, zodat de RAKET-visie zich kan verspreiden op school. 

 

Het RAKET-programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Het steunt op de wetenschappelijke inzichten van het Oregon Social Learning Centre in de Verenigde Staten. 

Schermafbeelding 2018-07-31 om 16.09.35.
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png
Raket logo icon.png

REGIO

RAKET  loopt momenteel in 6 regio's in Vlaanderen:

Lokeren

Sint-Niklaas

Temse

Beveren

Antwerpen & Kempen

Mechelen

Wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier! 

Regio

Getuigenissen

Getuigenissen

NIEUWEN BOSCH BASISSCHOOl - GENT 

 

“Het RAKET-programma is een boeiend en krachtig project dat de leerkracht/school verder helpt binnen de begeleiding van de sociale-emotionele ontwikkeling van elk kind. Via concrete handvaten en verdiepingsmogelijkheden kan je als leerkracht onmiddellijk zelf aan de slag. De wekelijkse opvolging, begeleiding en concrete tips in het ganse traject openden nieuwe deuren naar aanpak en andere denkpistes. 

We kregen door deel te nemen aan het programma “RAKET” de kriebels te pakken en gaan graag verder aan de slag om dit door te trekken op schoolniveau. Het ‘speelplaats-goed-gedrag-spel’ nemen we als eerste onder de loep.

Doorheen het programma leren niet enkel de kinderen, maar ook de leerkrachten eens van bril te veranderen. Door zaken op een andere manier te leren zien of aan te reiken, krijg je uit onverwachte hoek positief gewenst gedrag dat je alleen maar kan toejuichen. “

 

GBS 'T KOFSCHIP - DUFFEL 

Wat zijn wij blij dat we ons hebben ingeschreven voor RAKET! Door ons te focussen op het positieve merkten we bij het gedrag van onze kleuters een verbetering. Deze werd alleen nog maar groter door de vaardigheden die we in de RAKET-lesjes leerden. Een aanrader voor iedereen, wij zijn fan!! Aarzel niet om je in te schrijven. Als laatste willen wij nog een dikke DANKJEWEL zeggen tegen onze RAKET-juf. 

GB OCTOPUS - SINT-KATELIJNE-WAVER

RAKET is nieuw voor onze school. De kleuters en ik zijn steeds zeer enthousiast wanneer de RAKET-juf geweest is. We grijpen regelmatig terug naar wat we leerden in de klas. De kleuters nemen spontaan materialen uit de koffer die in de klas blijft waardoor we er steeds op verder bouwen. Het is mooi om te zien hoe de kleuters groeien in hun sociale en emotionele vaardigheden:

- Ze grijpen terug naar de gevoelsmaskers en brengen zo hun gevoelens onder woorden.

- Ze leven zich meer in in elkaar. 

- Ze denken meer na over hun gedrag.  

- Ze zoeken samen naar oplossingen.

- Ze geven veel meer complimenten geven aan elkaar. 

- Ze zijn er zijn voor elkaar, ze zorgen voor elkaar.

RAKET is een ervaring die alle kleuterjuffen en kleuters moeten ontdekken, iedereen wordt er beter van.

Niet enkel de kleuterschool haalt hier alleen maar voordeel uit. Ook in de lagere school en naschoolse opvang kunnen ze hieruit leren en hierin groeien. Merci juf Mascha voor de leerrijke ervaringen die je ons telkens geeft.

Juf Marijke

 

 

Wij mochten dit schooljaar kennismaken met Raket.

Al tijdens de infodag had ik zin er mee aan de slag te gaan. Maar hoe dichter de werkelijke startdatum eraan kwam, hoe meer zenuwen ik kreeg. Wat zou het geven, zou het wel lukken? Je moet tenslotte de regie van je klas even uit handen geven. Maar al die zenuwen waren totaal nergens voor nodig. Alles werd duidelijk overlopen voor het begin van de lesjes, onze raketjuf Mascha stelt je direct op je gemak.

Het blijken leuke, leerrijke lesjes te zijn, waar de kleuters echt naar gaan uitkijken. Daar de raketkoffer aanwezig is op school, is het ook makkelijk om lesjes (of stukjes ervan) te herhalen. Ik ga dit zeker ook volgend schooljaar terug opnemen! We hebben zelfs al een eigen Wiebel mogen aankopen!

Juf Ellen

VBS SINT-LUCIA - OELEGEM 

We kenden het ‘stop 4-7 project’ en gingen in op het aanbod van Raket om dit toe te passen in onze school op klasniveau. Blij verrast waren we wat positieve benadering doet met kinderen.

De kleuters kennen de 6 duidelijke afspraken. Ze geven elkaar complimenten, ze weten wat echt luisteren is naar elkaar, ze proberen problemen op te lossen in de stappen die ze aangereikt kregen. De kleuters hebben in de kas van juf Annemie een hele weg afgelegd.

We zagen ze groeien in hun sociale vaardigheden. En nee, niet alle problemen zijn van de baan, maar de weg ligt open om deze problemen op een goede manier op te lossen.

Het is een project dat we ons eigen willen maken. Collega’s van het eerste en tweede leerjaar volgen de nascholing. De pictogrammen zijn op onze school overal zichtbaar. Dit project zullen we elk jaar in de laatste kleuterklas herhalen zodat dit blijft leven in onze school.

Een hartelijke dank aan Nadine voor de positieve ondersteuning.

Juf Ann, zorgcoördinator kleuters

 

Het project is een ongelofelijk schot in de roos! We maken er momenteel al werk van om deze werkwijze door te trekken in de ganse school. We zijn jullie heel erg dankbaar om onze school deze kans gegeven te hebben!

Kevin Francken, directeur

 

ONZE LIEVE VROUW GAVERLAND - MELSELE 

De RAKET-bezoekjes brachten voor onze klas:

  • Momentjes waar iedereen naar uitkeek.

  • Duidelijke afspraakjes over: luisteren naar vrienden, het woord vragen in de kring.

  • Op een positieve manier “zorgen” voor elkaar. Duimpjes en pluimpjes krijgt iedereen graag.

  • We leerden groeien in het omgaan met onze gevoelens. Bang, blij, boos, verdrietig , beer en schildpad toonden ons de weg.

  • We horen nog regelmatig de liedjes van Steffi in de klas.

  • Door goed samen te spelen geraakt onze dopjespot snel vol, beloning!!

  • We kunnen nu tijd nemen om samen met de vrienden probleempjes op te lossen.

  • Na RAKET hebben we een warmere sfeer in de klas, waar iedereen zijn plaatske heeft gevonden

Dank je wel Juf Margot om samen met ons op weg te gaan!

Vriendelijke groet van de vogelklas.

 

SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE - WESTMALLE 

Onze ervaringen met de Raketlessen zijn uiterst positief. Al waren we benieuwd wat de impact zou zijn op de kleuters en leerkracht van de lessen en overlegmomenten, maar onze bezorgdheden bleken ongegrond.  Iedereen heeft het als leerrijk ervaren. 

We waren al bekend met STOP4-7 maar door de lessen kregen we meer zicht op hoe dit toegepast kan worden  op heel de klas. Juf Nadine zorgt voor een duidelijke opbouw. De aanpak in praktijk zien, is bijzonder leerrijk.

 

We merkten al gauw op dat de kleuters minder impulsief reageerden en meer probleemoplossend gingen denken. We hebben het gevoel dat de kleuters sterker in hun schoenen staan om conflicten op te lossen. De gevoelens werden verdiept waardoor de kleuters meer inzicht kregen in hun eigen gevoelswereld en die van de anderen. Hierdoor werden de sociale relaties gestimuleerd/versterkt.

 

Ook op professioneel vlak ervaren wij een groei door de tips van Nadine. Ze geeft extra observaties en bevindingen over kleuters en extra aandachtspunten. We kunnen het jullie alleen maar aanbevelen!

Klasjuf An Geerts, zorgjuf Emilie De Block, beleidsondersteuner directie Guy Brosens

 

 

 

SINT-LUTGARDIS - ANTWERPEN

Toen ik hoorde dat er een project bestond gebaseerd op STOP4-7, maar dan op klasniveau was ik meteen enthousiast!

Als grote school zetten wij heel erg in op een veilig en pedagogisch klasklimaat en creëren een warm nestje voor elk kind. Wij bieden onze kleuters een rijk klasaanbod met leerrijke, uitdagende activiteiten, leuke hoekenverrijking en differentiatie met oog voor elke kleuter zijn / haar talenten en dit alles binnen een duidelijke structuur. We proberen zo veel mogelijk in te spelen op alle individuele sociale en emotionele noden van iedere kleuter op een affectieve en authentieke manier.

Naar de klaspraktijk toe is dit een hele uitdaging, maar toch proberen we die iedere dag waar te maken! Ondanks al onze inspanningen blijven we jammer genoeg botsen op bepaalde problemen. Zo merken wij, als team, dat voor vele kleuters bepaalde attitudes en vaardigheden niet meer zo vanzelfsprekend zijn en ondanks alle zorg heel moeizaam verworven worden. Regelhantering, zelfsturing, intrinsieke motivatie, taakspanning, … Voor steeds meer kleuters bij ons op school blijkt dit geen evidentie. Kortom RAKET leek ons misschien wel een gepast antwoord te kunnen bieden op sommige van onze hulpvragen … En al snel bleek dit te kloppen!

Het succesverhaal van RAKET bevindt zich naar mijn gevoel op twee domeinen:

  • RAKET loopt als een rode draad doorheen het hele schooljaar. Het is een constant gegeven. De kleuters worden ondergedompeld in een RAKET-bad met heel duidelijk vooropgestelde doelen. Die doelen worden op voorhand opgesteld aan de hand van de noden van de klasgroep. Tussentijds worden die doelen geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Er is dus een systematische opvolging en bijsturing! Het is intensief, maar net daardoor merk je snel gedragsveranderingen en is het effect groot op het welbevinden van de kleuters en de juf!  

  • Eveneens zie ik het als een voorrecht om iedere week een uurtje een expert in de klas te hebben om samen de problemen aan te pakken en te bespreken! Leren van elkaar en met meerdere ogen naar een bepaalde problematiek van een kleuter / klasgroep kijken, is altijd leerrijk en verhelderend!

Onrechtstreeks heeft dit ook een positief effect op de ouderbetrokkenheid en geeft het mij een heerlijk gevoel dat je positieve aandacht kan blijven geven aan elke kleuter!   Want flink zijn / je best doen, wordt heel erg in de kijker gezet!

Kortom … ik ben fan! Dank je wel juf Roxanne om ons iedere week weer mee te nemen in je RAKET om er een boeiend en leerrijk uurtje van te maken. Er is nog wat werk, maar we hebben ook al zo ontzettend veel van je geleerd! 

 

Juf Ans en haar kleuters

bottom of page