top of page

LEERKRACHTEN

BASISVORMING 

De basisvorming 'positief omgaan met storend gedrag op school' is verplicht voor leerkrachten die RAKET voor de eerste keer organiseren in hun klas of school. Ook andere geïnteresseerde leerkrachten, zorgleerkrachten- of coördinatoren en directies zijn welkom. We lichten het achterliggende theoretische kader van onze werking toe en geven uitleg over hoe RAKET concreet vertaald kan worden naar een aanpak op school. We overlopen samen de praktische invulling van de RAKET-lesjes.

 

PERSONEELSVERGADERING

Het volledige leerkrachtenteam wordt op de hoogte gebracht van de visie en werking van RAKET. Er wordt samen gekeken hoe de RAKET-principes hun weg kunnen vinden in de volledige school.  

Wiebel blij.PNG
bottom of page